Forenzika

Kriminalističke istrage i forenzička istraživanja podrazumevaju korišćenje specifičnih uređaja i materijala. Renomirani svetski proizvođači sa kojima sarađujemo obuhvataju širok dijapazon proizvoda za veštačenja  – fizičko/materijalno i elektronsko. Od materijala i alata za prikupljanje dokaza sa lica mesta, njihovo adekvatno pakovanje za prenos do laboratorije i dalje čuvanje, folija za otiske, preko kompleta alata – takozvanih nesesera, do pribora za daktiloskopiranje lica, hemikalija za otkrivanje sakrivenih tragova i laboratorijsku analizu, do reagenasa i kompleta za otkrivanje narkotika. Gama proizvoda kompletirana je uređajima za vizuelizaciju otisaka, ispitivanje autentičnosti dokumenata i specijalizovanim forenzičkim izvorima svetlosti.

forenzika
forenzika