Uz uobičajene spoljnotrgovinske poslove koji obuhvataju postupke uvoza i izvoza, pribavljanje neophodnih dozvola i obradu pripadajuće dokumentacije, stekli smo znanja i iskustva u srodnim profesionalnim aktivnostima iz oblasti forenzike i fotografije. Takve aktivnosti obuhvataju ispitivanje tržišta, učestvovanje na lokalnim i međunarodnim tenderima, prevođenje pravnih i tehničkih dokumenata, organizovanje predavanja sa međunarodnim predavačima, održavanje i servisiranje forenzičkih laboratorija, logistička i servisna podrška prodatih uređaja, ažuriranje softvera. Organizujemo i koordiniramo prezentacije proizvoda za veće skupove sa prisutnim inženjerima inostranih proizvođača, uz obezbeđen simultani prevod. Pomenute usluge vršimo i za račun drugih firmi.

www.fototehna.com